Problem z odbiorem świata niefizycznego? Zaufaj sobie i nie bój się popełniać błędów.